Předneseno Zastupitelstvu ČB 15.5.2017 k Strategickému plánu: „Žádná komunikace nadměstského významu nesmí procházet městem a toto město funkčně a provozně rozdělovat“

Vážené dámy a pánové,

v současnosti se zpracovává nový strategický plán. Očekáváme od jeho formulace a naplňování, že povede ke zlepšení kvality života nás obyvatel města, ke zklidňování dopravního provozu a zkrášlování veřejných prostranství.

Zajímalo by nás, zda se vrátí do jeho obsahu zásada, která byla formulovaná v obecně závazné vyhlášce č. 4/2000 o závazných částech územního plánu města České Budějovice z r. 2000, kde v článku 124, subsystém dopravy na pozemních komunikacích (silniční síť) v odstavci d) bylo uvedeno:
„Oddělení tranzitní průjezdné dopravy od vnitroměstské; oddělení tranzitní průjezdné dopravy od vnitroměstské; žádná komunikace nadměstského významu nesmí procházet městem a toto město funkčně a provozně rozdělovat.

Tato důležitá zásada, kterou formulovali urbanisté, však bohužel při tzv. „překlápění“ územního plánu z něj jaksi vypadla.
Jestliže by tato důležitá zásada zůstala v územním plánu zachována, nedošlo by vůbec k řešením projektů s cílem přivedení zvýšené dopravy, včetně kamionové, do obydlených lokalit a rozbíjení kompaktnosti města.

Když občané protestují proti projektům, jejichž důsledkem bude, že území města budou funkčně a provozně rozdělena, jsou nazýváni sobci. Proč?
Je známým faktem, že lidé v důsledku nadměrné dopravy a hluku a nedostatku zeleně a atraktivního prostředí v ulicích města hledají bydlení dle svých představ na krajích města, v satelitních celcích a v okolních obcích. Z města se do nich stěhují, aby se pak individuálně auty do města vraceli a v něm se přepravovali, a přejí si – a často se hlasitě domáhají, aby v něm našli vždy parkování zdarma a hladký průjezd nejlépe vždy na zelenou.

A je jim vyhovováno. Všemi spojkami a tangentami a páteřními trasami, dokonce plánovanou dálniční trasou D3 obydleným územím.

Kdo jsou tedy ti sobci? Ti, kdo ve městě žijí, činí město živým, a chtějí příjemné životní prostředí, nebo ti, kdo se rozhodli pro bydlení mimo město a do města jen dojíždějí a chtějí jím co nejrychleji projet?
Pro koho a proč mají českobudějovičtí strpět komunikace nadmístního významu?

Žádáme, aby se do zásad strategického plánu vrátila urbanisticky důležitá formulace, že žádná komunikace nadměstského významu nesmí procházet městem a toto město funkčně a provozně rozdělovat.

Za aktivitu mistokzivotu.cz přednesl: Karel Turek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *