Vizuální smog v Českých Budějovicích v reportáži České televize

Potěšující zprávou je, že se (doufejme) v Českých Budějovicích chystá omezení využívání veřejného prostoru k reklamě. Na některých místech dosáhlo absurdního rozsahu. Zvykli jsme si už to nevnímat. Je ale správné veřejné plochy procházet či projíždět jak kůň s klapkami na očích? Domníváme se, že ne. Naši předkové se každé místo ve městě snažili zkrášlit a činit zajímavým a z jejich práce se můžeme vizuálně těšit dodnes. Stejně tak to dělají i ve vyspělých městech všude v Evropě i ve světě. Proč bychom tak neměli činit i v Českých Budějovicích dnes? Dostali jsme možnost se k problému vyjádřit. Podívejte se na záběry České televize. Jsou výmluvné… Video najdete zde.

Napsali o nás: Českobudějovičtí cyklisté to umí i velmi stylově (Českobudějovický deník 16.6.2017)

České Budějovice – Na slavnostní jízdu po cyklostezkách v Českých Budějovicích vyrazili někteří kolaři ve čtvrtek 15. června odpoledne.

Letní stylová jízda TWEED RIDE České Budějovice 2017 byla již v pořadí druhá.

Vedla mimo hlavní dopravní komunikace a po cyklostezkách kolem obou řek a zčásti v nenahraditelném stínu stromů. Stylu není nikdy dost, stejně tak jako krásných cyklistů a cyklistek. Ti nejmladší byli, přirozeně, ti nejpůvabnější. Budeme se těšit, když se k nám připojíte i vy při podzimní stylové projížďce městem na soutoku řek a, samozřejmě, ve tvídu.

Irena Šefčíková, za organizátory spolek Domovina

Letní stylová jízda TWEED RIDE České Budějovice 2017 byla již v pořadí  druhá. Foto: Irena Šefčíková

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/ceskobudejovicti-cykliste-to-umi-i-velmi-stylove-20170616.html

Napsali o nás: Cyklisté chtějí, aby se Budějovice změnily (Českobudějovický deník 10.4.2017)

České Budějovice – Připravuje jihočeská metropole s dostatečným rozmyslem svůj strategický plán? Podaří se jí zvládnout narůstající dopravu? To jsou dvě otázky, které už dlouho vidí někteří obyvatelé města úplně jinak než radnice.

Na posledním jednání zastupitelstva dokonce vystoupili členové spolků Domovina a TGM a žádali, aby město od základu změnilo koncept dopravy. Podle Ireny Šefčíkové ze spolku Domovina je radnicí podceňován význam podpory pěších a cyklistů. „Prioritu má dlouhodobě zprůjezdňování města pro individuální automobilovou dopravu,“ myslí si Irena Šefčíková a upozorňuje, že to negativně ovlivňuje životní prostředí.

Podle náměstka Františka Konečného se ale radnice už dnes snaží posílit roli pěších, cyklistů či využití MHD.

Větší podíl na dopravě pro cyklisty a pěší a lepší využívání městské hromadné dopravy by podle některých obyvatel Českých Budějovic mohlo výrazně pomoci nejen dopravě, ale také životnímu prostředí ve městě. Velkou příležitost pro změnu vidí v chystaném strategickém plánu města.

Podle Ireny Šefčíkové ze spolku Domovina by si mělo město stanovit do budoucna jasná kritéria pro podíl některých druhů dopravy. „Pro zlepšení kvality života ve městě to pokládáme za naprosto zásadní pro příští desetiletí,“ zdůrazňuje Irena Šefčíková. A podle Karla Turka ze spolku TGM by si město mohlo vzít příklad z jiných sídel, třeba z Vídně. „České Budějovice nejsou unikátní ani počtem příznivců aut, ani úzkými ulicemi, ani rozpočtovým omezením. Nepotřebují unikátní cestou objevovat bicykl, obrazně i doslova,“ říká Karel Turek.
Nedostatečná nabídka kvalitní, rychlé a neustále v čase dobře dostupné veřejné hromadné dopravy nebo nedostatečná cykloinfrastruktura jsou podle obyvatele Českých Budějovic Karla Turka velkými problémy dopravy ve městě. Podle Viléma Čekajleho, který patří ke zpracovatelům strategického plánu, se chystá omezení individuální automobilové dopravy. Ale diskutuje se o tom, jak toho nejlépe dosáhnout.

Kolo je přitom chápáno mnoha příznivci cyklodopravy jako klíčový prostředek pro zlepšení situace ve městě. Jenže podle Ireny Šefčíkové nedělá v tomto směru radnice dost. „Jisté snahy městu v posledních letech nelze upřít, dlouhodobá koncepčnost však chybí. Význam podpory pěších a cyklistů je podceňován, prioritu má dlouhodobě zprůjezdňování města pro individuální automobilovou dopravu,“ míní Irena Šefčíková.

Karel Turek přitom poukazuje třeba na nedostatky současných společných pruhů pro cyklisty a MHD. „V rámci uceleného systému mohou existovat společné trasy autobusů a cyklistů. Ve světe je to běžné. V Lidické třídě nebo v Rudolfovské ulici však nejsou ani spojité, ani bezpečné, tudíž ani atraktivní pro cyklisty. Zkuste si představit, že po cyklopruhu na Rudolfovské necháte jet své dítě kolem Madety pod viadukt a dále do města do školy,“ říká Karel Turek. Jmenované spolky proto chtějí ještě ovlivnit strategický plán města.

Podle náměstka primátora Františka Konečného ale návrh strategického plánu města počítá se snížením individuální automobilové dopravy. A cyklodopravě se podle náměstka radnice také věnuje. „Síť cyklostezek a cyklopruhů se měla začít budovat již před dvaceti lety. Paradoxně, když současné vedení radnice začalo s intenzívním budováním, tak jsme napadáni, že toho děláme pro cyklisty málo,“ popisuje svůj pohled na část dopravní problematiky František Konečný a připojuje příklady nových nebo chystaných staveb.

Přesný podíl jednotlivých způsobů dopravy na městské mobilitě nelze pro budoucno podle Františka Konečného určit. Posílení role dalších druhů dopravy, nejen individuální automobilové, ale náměstek ve strategickém plánu slibuje.

Zdroj a celý článek zde: ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/cykliste-chteji-aby-se-budejovice-zmenily-20170410.html

Napsali o nás – Ivo Moravec, HOPB: Vážíme si občanů, kteří myslí na naše město

Pravidelnou součástí jednání českobudějovických zastupitelů je vystoupení občanů. Úderem 13. hodiny mohou přihlášení přistoupit k řečnickému pultu a během pěti vymezených minut říct, co mají na srdci. Na uplynulém zasedání zastupitelů 20. 3. 2017 využili tuto možnost čtyři českobudějovičtí občané. Až na jednu výjimku si nepřišli postěžovat, co konkrétně jim vadí v jejich bezprostředním okolí. Přišli proto, aby nás, jejich zástupce, motivovali ke komplexnějšímu zamyšlení nad směrováním budoucího rozvoje města.

A tak například paní Štěrbová se ve svém vystoupení zaměřila na kultivaci a kvalitu veřejných prostranství, přičemž se odkazovala na pražského architekta Petra Kučeru. Kdo chtěl, mohl si posléze najít, že tento mladý absolvent ČVUT se v rámci svých četných aktivit snaží hledět do budoucna a probudit zájem veřejnosti o městský prostor a jeho utváření.

Také pan Turek vystoupil s působivou prezentací a přednesl společnou výzvu spolků T.G.M. Nové Vráto a Domovina za „Moderní město jako místo k životu“. Ta apeluje na nás, zastupitele, abychom nevnímali České Budějovice pouze jako dopravní uzel a dojezdový terminál, ale jako místo, kde se bude dobře žít obyvatelům všech věkových kategorii a které bude přátelské i k jeho návštěvníkům. Zmiňované spolky občanů nás mimo jiné upozorňují na to, že život v našem městě mnohdy ztrácí pro lidi půvab a řada z nich se proto stěhuje do příznivějšího prostředí za hranicemi města. K nápravě proto doporučují například posílit úlohu útvaru hlavního architekta a záměry, které mají zásadní vliv na život zdejších obyvatel, prezentovat a s občany diskutovat už v samém počátku plánování.

Hnutí Občané pro Budějovice si upřímně váží těch, kteří se zamýšlejí nad možnou strategií zlepšování kvality života svých spoluobčanů a navíc neváhají pro to něco udělat. Třeba už tím, že si dají práci s přípravou svých vystoupení a neváhají je přednést zastupitelům. Je teď na nás, abychom o vyřčeném vážně přemýšleli a aby tyto podněty nezapadly. Za náš zastupitelský klub HOPB mohu slíbit, že se o to budeme ze všech sil snažit.

Ivo Moravec, předseda hnutí Občané pro Budějovice

Převzato ze stránky: www.obcaneprobudejovice.cz/zpravy/vazime-si-obcanu-kteri-mysli-na-nase-mesto/