Zástupci spolků přednesli 20.3.2017 na zastupitelstvu ČB výzvu „Moderní město jako místo k životu“

Na včerejším zasedání zastupitelstva spolky Domovina a Spolek T.G.M. novevrato.cz přečetly společnou výzvu za „moderní město jako místo k životu“. Za České Budějovice, kde se bude dobře žít i našim potomkům v dalších desetiletích a hlavními prioritními hodnotami budou kvalitní životní prostředí, kvalitní městská krajina a ucelený koncept dopravy podporující pěší a cyklisty, efektivní veřejná doprava, bezpečná mobilita dětí a mládeže, řešení dopravních návazností v regionu a po hlavních dopravních tepnách, fungující systém hospodářské a tranzitní dopravy.

Výzva apeluje na zastupitele, aby nevnímali České Budějovice pouze jako dopravní uzel a dojezdový terminál, ale jako místo k životu, kde se bude dobře žít jeho obyvatelům všech věkových skupin, a které bude přátelské i k jeho návštěvníkům. Zároveň výzva obsahuje několik zásadních kroků k dosažení vymezených hodnot.
Vítáme k otevřené spolupráci všechny spolky a aktivní občany, kteří podporují stejné priority.

Text výzvy je umístěn na těchto stránkách zde, kde se můžete rovněž k výzvě připojit. Popř. nás můžete kontaktovat.

Domovina z.s.
Spolek T.G.M. novevrato.cz